ANUNȚ CONCURS SELECȚIE PROFESORI METODIȘTI

La disciplinele FIZICĂ, CHIMIE și BIOLOGIE, toți candidații au fost admiși pentru interviul online, programat în data de 24.09.2020, între orele 11 și 30 – 16.

La disciplinele ISTORIE, GEOGRAFIE și SOCIO – UMANE, toți candidații înscriși au fost admiși pentru interviul online, programat pentru vineri, 25.09.2020, începând cu ora 11.

La ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, , toți candidații au fost admiși pentru interviul online, programat în data de joi, 24.09.2020, între orele 13 – 16.

La disciplina EDUCAȚIE FIZICĂ șI SPORT, toți candidații înscriși au fost admiși pentru interviul online, programat în data de vineri, între orele 11 – 13.

La disciplina INFORMATICĂ, toți candidații înscriși au fost admiși pentru interviul online, programat pentru data de vineri, între orele 14 – 16.

La disciplina ORIENTARE și CONSILIERE, toți candidații înscriși au fost admiși pentru interviul online, programat pentru vineri, 25.09.2020, la ora 14.

La DISCIPLINELE TEHNICE, toți candidații înscriși în termenul stabilit au fost admiși pentru interviul online, programat vineri, 25.09.2020, începând cu ora 9.

La ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL și INTEGRAT, toți candidații înscriși au fost admiși pentru interviul online, programat în data de vineri, între orele 12 – 14.

La LIMBA și LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ, toți candidații înscriși, cu excepția doamnei Boceanu Felicia – lipsă calificativ anual FOARTE BINE în anul 2018 – 2019, au fost admiși pentru interviul online, programat pentru      joi, 24.09.2020, începând cu ora 11.

La LIMBI MODERNE, toți candidații înscriși au fost admiși pentru interviul online, cu excepția doamnei Raica Alina – dosar incomplet, programat vineri, 25.09.2020, între orele 10 – 13,

La ARTE, toți candidații înscriși au fost admiși pentru interviul online.

La ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, toți candidații înscriși au fost admiși pentru interviul online, programat pentru  vineri, 25.09.2020, începând cu ora 10.

 

 

 

Actualizări ale Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ 2020

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, Ministerul Educației și Cercetării a adoptat următoarele modificări și completări ale Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului de definitivat:

  • perioada concediului de maternitate, precum și perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ;
  • în sesiunea 2020, structura examenului este următoarea:
  1. Etapa I – eliminatorie

a) susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat;

b) evaluarea portofoliului profesional.

  1. Etapa a II-a (finală): o probă scrisă

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie 2020. Candidații vor preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/calificativul obținut. Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020.

Măsuri de prevenție/protecție în sălile de examen:

  • repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică;
  • într-o sală de examen, pot susține proba scrisă un număr de 10 candidați.

În sesiunea 2020 a examenului, nota obținută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde:

* ND – nota de la definitivat

* NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții)

* NP – nota pentru portofoliu

NS – nota la proba scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).