Sâmbătă, 18 martie 2017, se vor desfășura  probele scrise ale Olimpiadelor de limbi moderne – etapa județeană, la Colegiul Național Spiru Haret, Tg.Jiu.

Olimpiada de limba germană  va începe la ora 9, elevii intrând în săli în intervalul orar 8- 8.30 și având asupra lor carnetul de elev vizat sau cartea de identitate. (Local principal, parter,  intrarea elevilor  din dreapta).

Olimpiada de limbi romanice (limba franceză, italiană, spaniolă)  va începe la ora 10. Elevii vor intra în sălile de examen în intervalul orar 9- 9.30, având asupra lor carnetul de elev vizat sau cartea de identitate. (Local principal, parter, intrarea elevilor din stânga).

Olimpiada de limba engleză  va începe la ora 10. Elevii vor intra în sălile de examen în intervalul orar          9- 9.30, având asupra lor carnetul de elev vizat sau cartea de identitate. (Local principal, etaj, intrarea elevilor din stânga).

Atenție! Elevii care se deplasează din județ vor fi însoțiți de profesorii desemnați de instituția de învățământ și vor avea asupra lor documentele specifice.