Ocuparea funcțiilor vacante de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj, se va realiza conform prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3969/2017, a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019.

Rezultate selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de director_director adjunct_2020
ANUNT! Cadrele didactice care au obținut cel mai mare punctaj pe unitatea de învățămînt va transmite in format electronic, la aceași adrese de email la care au fost făcute și cererile, Acordul de detașare împreună cu documentele solicitate în acordAnexa 3)
PO DETASARE FUNCȚII VACANTE DIRECTOR_DIRECTOR ADJUNCT
Anexa 1 cerere inscriere
Anexa 2 grila evaluare
Anexa 3 acord detasare
Anexa 4 Calendar selecție
Functii vacante directori_directori adjuncti