03_Solicitare_operator_DUAL_202003_Solicitare_operator_PROFESIONAL_2020OMEC_5578_2020_Metodologie_fundamentare_plan_scolarizare_2021-2022

În aceasta perioadă demarează activitatea de stabilire a cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022.
Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul dual și profesional, pentru anul şcolar 2021-2022, până la data de 13 noiembrie 2020, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul calendar.

https://www.alegetidrumul.ro/noutati/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-13-noiembrie-2020-scolarizare-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2021-2022