Calendar stabilire cifră de școlarizare învățământ dual și profesional 2021-2022

03_Solicitare_operator_DUAL_202003_Solicitare_operator_PROFESIONAL_2020OMEC_5578_2020_Metodologie_fundamentare_plan_scolarizare_2021-2022

În aceasta perioadă demarează activitatea de stabilire a cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022.
Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul dual și profesional, pentru anul şcolar 2021-2022, până la data de 13 noiembrie 2020, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul calendar.

https://www.alegetidrumul.ro/noutati/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-13-noiembrie-2020-scolarizare-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2021-2022

Repere metodologice IPT

Repere_metodologice_IPT

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic a coordonat metodologic realizarea ghidului Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 pentru învățământul profesional și tehnic.

Aceste Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 au scopul de a facilita intervenția cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic în pregătirea teoretică și practică a elevilor, în anul școlar 2020-2021, pentru remedierea decalajelor create de finalizarea anului școlar 2019-2020 în condiții de pandemie, dat fiind faptul că aceste decalaje au consecințe directe asupra achizițiilor elevilor în termeni de rezultate ale învățării: cunoștințe, abilități și atitudini.

 

Materiale de invatare_Adresa VET nr. 1728/20.07.2020

Conform adresei VET nr. 1728/20.07.2020, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) are sarcina de a initia elaborarea unor Recomandari metodologice pentru consolidarea achizitiilor din anul scolar 2019-2020/ Ghid metodologic care au scopul de a facilita interventia cadrului didactic din invatamantul profesional si tehnic (IPT), in pregatirea teoretica si practica a elevilor, in anul scolar 2020-2021.

In acest scop, va adresam rugamintea sa ne sprijiniti in demersul de identificare a unor materiale de invatare/ lectii/ instrumente de evaluare/ materiale video didactice, etc, realizate de cadrele didactice din IPT, adecvate invatarii online, care pot constitui exemple de buna practica si vor fi promovate in contextul Recomandarilor metodologice ce urmeaza a fi elaborate.
Materialele identificate vor fi transmise catre CNDIPT, atat de catre inspectoratele scolare, cat si de catre cadrele didactice, profesori/ maistri instructori, pe adresa de e-mail registratura.cndipt@gmail.com, pana in data de 30 iulie 2020, cu precizarea clara a domeniului de pregatire profesionala, a calificarii profesionale, a modulului, a titlului lectiei si autorului materialului de invatare transmis.
In cazul in care dimensiunea fisierelor depaseste capacitatea email-ului, va recomandam utilizarea instrumentului https://transfer.pcloud.com/ sau a altui program de transfer fisiere online.
Mentionam ca o parte a materialelor transmise vor fi selectate si pentru valorificarea lor ca materiale suport pentru calificarile profesionale corespunzatoare si vor fi publicate pe site-ul https://www.alegetidrumul.ro/.
Transmiterea materialelor inseamna acordul autorilor de publicare si de diseminare a informatiilor pe site-ul anterior menţionat, precum si in alte actiuni de formare/ informare a cadrelor didactice de specialitate din tara in vederea optimizarii procesului de predare – invatare – evaluare de la inceputul anului scolar 2020-2021.
Pentru situatia in care unitatile de invatamant profesional si tehnic au dezvoltat/ utilizat cu succes, in semestrul al II-lea al anului scolar 2019-2020, platforme online/ simulatoare cu lectii pentru cultura de specialitate si pregatirea practica a elevilor din IPT, va rugam sa ne comunicati link-urile acestora.