Olimpiadele din aria curriculară ,, Tehnologii”

Urmare a Hotărârii Consiliului Consultativ pentru disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”, vă facem cunoscute următoarele:

  • Sâmbătă, 19 martie 2022, în intervalul orar 1000 – 1300, la Liceul Tehnologic nr. 2 Tg-Jiu, se va desfășura etapa județeană a Olimpiadelor  din aria curriculară ,, Tehnologii” și a Concursurilor pe meserii pentru învățământul profesional.
  • Elevii vor avea acces în sălile de concurs, având asupra lor documente de identitate (cartea de identitate sau carnetul de elev vizat pentru anul în curs), între orele 9:00 și 9:30.
  • Profesorii evaluatori se vor prezenta la Centrul de evaluare de la Liceul Tehnologic nr. 2 Tg-Jiusâmbătă, 19.03.2022 la ora 13:30.

Regulament_specific_Concursuri_meserii_2022Regulament_specific_Olimpiade_Tehnologii_2022

Calendar stabilire cifră de școlarizare învățământ dual și profesional 2021-2022

03_Solicitare_operator_DUAL_202003_Solicitare_operator_PROFESIONAL_2020OMEC_5578_2020_Metodologie_fundamentare_plan_scolarizare_2021-2022

În aceasta perioadă demarează activitatea de stabilire a cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022.
Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul dual și profesional, pentru anul şcolar 2021-2022, până la data de 13 noiembrie 2020, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul calendar.

https://www.alegetidrumul.ro/noutati/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-13-noiembrie-2020-scolarizare-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2021-2022