Prin Ordinul ministrului educației nr. 3026/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 51 și 51 bis din 17 ianuarie 2022, a fost modificată și completată Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021.

OME 4597/2021 – Modificare 17 Ianuarie 2022
Calendar concurs directori sesiunea ianuarie-aprilie 2022
GJ_Lista funcții vacante D_DA-pt site

Detalii privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi vizualizate in secțiunea Concurs directori/directori adjuncți 2022