Etapa judeţeană a Olimpiadei de Chimie pentru elevii claselor a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, se va desfășura duminică, 20 martie 2022, la Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărescu” Tg-Jiu, între orele 9:30 – 12:30.

Accesul elevilor în sala de concurs se va face  până la ora 09:00, pe baza actului de identitate sau a carnetului de elev vizat pentru anul școlar în curs; este interzis accesul cu telefoane mobile sau cu orice fel de materiale informative (manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc.); este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Profesorii evaluatori se vor prezenta la Centrul de evaluare, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu’’ Tg-Jiu, duminică, 20.03.2022 la ora 12:30.

Contestațiile se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale ,, Gheorghe Tătărescu” Tg-Jiu, luni, 21 martie 2022, în intervalul orar 9:00-11:00.