Consfătuirile județene ale profesorilor de istorie și socio-umane din județul Gorj

Consfătuirile județene ale profesorilor de istorie și socio-umane din județul Gorj vor avea loc în amfiteatrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Tg-Jiu, miercuri,  19 septembrie 2018, ora 9,30.

Programul activităților :

1.Diagnoza procesului educațional pentru istorie și socio – umane  (nivel gimnazial și liceal)

2.Instruirea profesorilor în legătura cu aplicarea noului curriculum național la gimnaziu, pentru clasa a VI –a.

3.Precizări privind olimpiadele si concursurile școlare în anul școlar 2018-2019;

4.Programarea activităților cercurilor metodice pentru anul școlar 2018-2019.

Consfătuirile județene ale profesorilor de geografie din județul Gorj

Consfătuirile județene ale profesorilor de geografie din județul Gorj vor avea loc în amfiteatrul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” Tg-Jiu, miercuri,  12 septembrie 2018, ora 9.00.

Programul activităților :

1.Diagnoza procesului educațional pentru geografie  (nivel gimnazial și liceal)

2.Instruirea profesorilor în legătura cu aplicarea noului curriculum național la gimnaziu, pentru clasa a VI –a.

3.Precizări privind olimpiada si concursurile școlare în anul școlar 2018-2019;

4.Programarea activităților cercurilor metodice pentru anul școlar 2018-2019.

 

Concursul Național de Geografie ”TERRA” – etapa județeană

Etapa județeană a Concursului Național de Geografie ”TERRA” (clasele V – VII) se va desfășura în data de 14.04.2018, ora 10.00, la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu.

Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,00 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev. Elevii participanți vor fi însoțiți de profesori desemnați de instituția de învățământ. Profesorii insoțitori vor avea întocmite documentele obligatorii privind deplasarea elevilor la concursurile școlare.

Olimpiada de Istorie – etapa județeană – 17.03.2018

Etapa județeană a Olimpiadei de Istorie se va desfășura în data de 17.03.2018, la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu – Jiu.

Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,00 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev  sau cartea de identitate. Elevii participanți vor fi însoțiți de profesori desemnați de instituția de învățământ. Profesorii insoțitori vor avea întocmite documentele obligatorii privind deplasarea elevilor la concursurile școlare.