Olimpiada interdisciplinară „Științele Pământului” – etapa județeană – Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu – 19.01.2019

În anul școlar 2018/2019, etapa județeană a olimpiadei interdisciplinare „Științele Pământului” se va desfășura în ziua de sâmbătă, 19 ianuarie 2019, între orele 10,00 – 13,00, la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Tg-Jiu. Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,00 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev vizat/cartea de identitate.

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMEN nr. 4203/2018, pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie din oficiu câte două locuri fiecărui județ și 23 de locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și calificarea participanților din oficiu. Se califică la etapa națională a olimpiadei  elevii care au obținut la etapa județeană cel puțin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.