Cercul metodic al directorilor de gimnaziu- zona Tg. Carbunești

În data de 9 decembrie 2020, Scoala Gimnazială Hurezani, director Minchici Gherghina, sub îndrumarea domnului profesor Șendroiu Florin, director la Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești, a organizat in sistem online asincron, Cercul metodic al directorilor și directorilor adjuncți de gimnaziu din zona Tg.Cărbunești. Vă prezentam mai jos cele mai importante materiale realizate cu această ocazie:

Cercul metodic – exemplu de bune practici
cerc directori – prezentare scoala
cerc directori – Eficiența comunicării manageriale

C.N.E.M.E seria 15 și 16

Cadrele didactice care au dobândit calitatea de membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional ca urmare a promovării concursului organizat pentru seriile 15 și 16 se pot prezenta la I.S.J. în vederea ridicării comunicărilor.