Apel selecție formatori în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-CRED”

Ministerul Educației Nationale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe al Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj,Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu inspectoratele Școlare Județene lași, Bihor și Inspectoratul Școlar  al  municipiului  București, implementează, in  perioada   15.11.2017-14 11.2021, proiectul ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISA pentru toți”­ CRED, Cod SMIS 2014+: 118327,cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: Educație și competente,  Prioritatea  de investiții: 10.i Reducerea   și prevenirea  abandonului școlar timpuriu in promovarea accesului egal la  învățământul preșcolar, primar  și secundar  de  calitate,  inclusiv  la  parcursuri  de   învățare  formate,  nonformale și informale pentru reintegrarea  în educație  și formare.

Detalii în secțiunea Programe/Proiecte- CRED

Reprogramare ședințe repartizare posturi didactice 23,24 august 2018

Datorita faptului că programarea inițială a ședinței publice de repartizare a posturilor didactice din data 23.08.2018 se suprapune cu activitatile de organizare și desfășurare a probei Ed) din cadrul examenului de bacalaureat, în vederea asigurării de șanse egale pentru toate cadrele didactice, ședința publica din data de 23.08.2018 a fost reprogramata după cum urmează :

grafic sedinte2-1_541