Anunț Concurs directori/directori adjuncți

ANUNT!  Ref: Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct În conformitate cu prevederile art. 19 alin (13) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile...