Concurs directori/directori adjuncți- proba scrisă, 17.07.2017

-Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct va avea loc luni, 17 iulie 2017, începând cu ora 9.00, în amfiteatrul de la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg Jiu.

Accesul candidaților în săli se va face în intervalul orar 8.00-8.30. Candidații vor avea asupra lor buletinul/cartea/adeverința de identitate/permis auto sau pasaportul. Instructajul candidaților va fi făcut în intervalul 8.30-8.50.

Membrii comisiilor de concurs se vor prezenta în centrul special de concurs de la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg Jiu în intervalul orar 10.00-10.15.
IN ATENTIA OBSERVATORILOR DESEMNATI LA COMISIILE DE CONCURS

  • INVITATIE
    Persoanele desemnate în calitate de observatori de către sindicate, consiliul județean al elevilor, asociațiile de părinți, primării și consiliile locale  sunt invitate sa asiste la activitatea de evaluare a testelor scrise.
  • Proba scrisa, cu durata de maxim 90 de minute, va avea loc in data de 17.07.2017, la Colegiul National “Spiru Haret” Tg Jiu, , pentru care va puteti prezenta in intervalul orar 10.0010.15

 *Neprezentarea observatorilor invitati nu afecteaza legalitatea desfasurarii concursului (art. 14 din O.M E.N. nr. 3969130.05.201pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director  si  director  adjunct  din  unitafile  de  invatamant preuniversitar, modificat prin 0.M E.N. nr. 4068/15.06.2017) .
**Lista candidafilor si arondarea acestora la comisiile de concurs este postata pe site-ul ISJ Gorj

Program 17-iulie-2017

Instruire comisii examen Bacalaureat, sesiunea 2017

Duminica, 25.06.2017, ora 11.00, în amfiteatrul de la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg Jiu va avea loc ședința de instruire a comisiilor din centrele de examen și centrul zonal de evaluare în vederea organizării și desfășurării în condițiile prevăzute de metodologia de concurs a examenului de Bacalaureat, sesiunea 2017.

La instruire vor participa în mod obligatoriu vicepreședinții și membrii din CE și CZE.

Scoala altfel 2017 Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Tg Jiu