Religie: Anunț pentru proba scrisă -Selecția cadrelor didactice în Corpul de metodiști al IȘJ Gorj (2017)

Proba scrisă a concursului de constituire a Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pentru disciplina Religie, va fi organizată Miercuri, 11.10.2017, la Sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, sala de ședințe (et. 3), începând cu ora 12,00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix de culoare albastra.

Consfătuirile județene ale profesorilor de religie

Consfătuirile județene ale profesorilor de religie din județul Gorj vor avea loc în Amfiteatrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, în data de 14 septembrie 2017, ora 14,00.
Programul activităților :

Tematica întâlnirii de lucru este următoarea:

  • asigurarea aplicării corecte a noilor programe de gimnaziu pentru religie și instruirea cu privire la aplicarea noilor programe de religie pentru clasa a V-a;
  • diagnoza procesului educațional, la religie, pentru anul școlar 2016-2017 pentru județul Gorj;
  • priorități ale educației pentru anul școlar 2017-2018;
  • cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2017-2018;
  • modificarea/adaptarea/elaborarea de regulamente-specifice și precizări privind competițiile școlare în anul școlar 2017-2018;
  • structura portofoliului/mapei profesorului de religie;
  • diverse.

Invitați :

  • Inaltpreasfințitul Acad. Dr. Irineu Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitului Olteniei;
  • D.l Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș Inspector General MEN pentru disciplina Religie;
  • D.l Prof. Ișfan Ion Inspector General IȘJ Gorj.

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/52-Religie_Cultul%20ortodox_Clasele%20V-VIII.pdf