Consfătuiri județene TEHNOLOGII

Consfătuirile județene ale profesorilor care predau discipline/module din aria curriculară „Tehnologii” vor avea loc joi, 13 septembrie 2018, la Colegiul Economic” Virgil Madgearu” Tg-Jiu, începând cu ora 9,00. Tematică: – Diagnoza procesului educațional la...

ORDIN Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

Vă solicităm să diseminați în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul GORJ prevederile OMEN nr. 5562/07.10.2011 și sa vă încadrați în termenele prevăzute la capitolul III , art.11,art.12,art.13,art.14,art.15,art.16,art.17,art.18,art.19 și art.20 din...