Precizari privind Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

În atenția responsabilului cu dezvoltarea profesională:

Cadrele didactice care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile a formării continue să respecte

Ordinul Nr. 5562/2011 privind Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile emis de MECTS

credite_ordin5562

 

Consfătuirile județene ale profesorilor de limba și literatura română 2017

Consfătuirile județene ale profesorilor de limba și literatura română din județul Gorj vor avea loc în Amfiteatrul„Pompiliu Marcea”, la Colegiul Național„Spiru Haret”, în data de 12 septembrie 2017, între orele 9,00 și 14,00.
Programul activităților :
1.Diagnoza procesului educațional pentru limba și literatura română(nivel gimnazial și liceal)
2.Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru clasa a V-a
3.Scrisoarea metodică adresată profesorilor de limba și literatura română
5.Programarea activităților cercurilor metodice pentru anul școlar 2017-2018

Toți profesorii care vor preda la clasele gimnaziale vor avea asupra lor Programa pentru limba și literatura română http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/01-Llimba%20si%20literatura%20%20romana%20materna.pdf

Campanie de recrutare – AEP Gorj

Autoritatea Electorală Permanentă- Biroul Județean Gorj, în vederea organizării în bune condiții a viitoarelor procese electorale, desfășoară o campanie de recrutare a persoanelor interesate să facă parte din Corpul Experților Electorali sau care doresc să participe la alegeri în calitate de operatori de calculator ai birourilor secțiilor de votare.

AEP-recrutare