Concurs directori/directori adjuncți- proba scrisă, 17.07.2017

-Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct va avea loc luni, 17 iulie 2017, începând cu ora 9.00, în amfiteatrul de la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg Jiu.

Accesul candidaților în săli se va face în intervalul orar 8.00-8.30. Candidații vor avea asupra lor buletinul/cartea/adeverința de identitate/permis auto sau pasaportul. Instructajul candidaților va fi făcut în intervalul 8.30-8.50.

Membrii comisiilor de concurs se vor prezenta în centrul special de concurs de la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg Jiu în intervalul orar 10.00-10.15.
IN ATENTIA OBSERVATORILOR DESEMNATI LA COMISIILE DE CONCURS

  • INVITATIE
    Persoanele desemnate în calitate de observatori de către sindicate, consiliul județean al elevilor, asociațiile de părinți, primării și consiliile locale  sunt invitate sa asiste la activitatea de evaluare a testelor scrise.
  • Proba scrisa, cu durata de maxim 90 de minute, va avea loc in data de 17.07.2017, la Colegiul National “Spiru Haret” Tg Jiu, , pentru care va puteti prezenta in intervalul orar 10.0010.15

 *Neprezentarea observatorilor invitati nu afecteaza legalitatea desfasurarii concursului (art. 14 din O.M E.N. nr. 3969130.05.201pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director  si  director  adjunct  din  unitafile  de  invatamant preuniversitar, modificat prin 0.M E.N. nr. 4068/15.06.2017) .
**Lista candidafilor si arondarea acestora la comisiile de concurs este postata pe site-ul ISJ Gorj

Program 17-iulie-2017

CLIL pentru unitățile de învățământ

Stimati colegi,

 

Ministerul Educației Naționale împreună cu Institutul de Științe ale Educației doresc să alcătuiască o bază de date a unităților de învățământ din România care au desfășurat diverse tipuri de proiecte CLIL.
Acronimul CLIL (Content and Language Integrated Learning) se referă la o diversitate de experiențe inovatoare în care o limbă secundară (limbă străină, limbă regională, limbă minoritară, o altă limbă decât cea oficială) este utilizată pentru a genera învățarea unei materii nonlingvistice (sau a unor capitole / teme dintr-un anumit domeniu nonlingvistic). Specific experiențelor CLIL este abordarea integrată a disciplinelor vizate.
Formularul de față se adresează unităților de învățământ care au derulat proiecte CLIL (de ex. Schools: Future Labs, Ein Labor für Physik und Sprache etc.) în ultimii 5 ani școlari (din 2012 până în prezent). Termenul de transmitere a formularelor este 1 septembrie 2017.

https://goo.gl/forms/1EhtD9ldr0BgEXA52