,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a

Inspectoratul Școlar Județean Gorj şi Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează ,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a, în perioada 09-11 mai 2019.

Activităţile evenimentului ,,Târgul de Oferte Educaţionale” se vor desfăşura astfel:

  • În perioada 09-10 mai 2019 în centrele TOE organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal din afara municipiului Tg-Jiu (vezi anexa 1);
  • În data de 11.05.2019 în incinta Shopping City Târgu Jiu, în intervalul orar 1200 -1800.

În cadrul acestui eveniment, într-un spaţiu adecvat amenajării standului de prezentare şi vizitării acestuia de către elevii de clasa a VIII-a din judeţul Gorj, unităţile de învăţământ liceal îşi vor prezenta ofertele educaţionale pentru anul şcolar 2019-2020, într-un mod cât mai original şi atractiv pentru vizitatori. Gazdele standului vor fi cadre didactice şi elevi de liceu, care vor desfăşura o serie de activități demonstrative, specifice meseriilor/ specializărilor/ calificărilor profesionale din oferta educațională a unităţii de învăţământ pe care o reprezintă. Coordonatorul activităţilor desfăşurate în cadrul Centrelor TOE va fi profesorul consilier şcolar sau coordonatorul de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, în unităţile de învăţământ liceal în care nu este normat un astfel de post.

Precizăm că Shopping City Tg-Jiu va asigura doar spaţiul necesar amenajării standurilor de prezentare, resursele materiale şi informaţionale vor fi pregătite de către fiecare unitate de învăţământ liceal (pliante, broşuri, bannere, masă, activităţile extraşcolare, performanţele obţinute de elevi în diverse concursuri şi competiţii etc).

<p align=”justify”>Amenajarea standului în interiorul Shopping City Târgu Jiu se va face în intervalul orar 1000-1200 . Deschiderea evenimentului va avea loc la ora 1200, iar cei interesaţi vor putea vizita standurile cu ofertele educaţionale până la ora 1800

RSS M.E.N.C.Ș. – Noutati

Autentificare personal ISJ

Autentificare mail

Autentificare site

Articole Recente

Simpozionul Județean „Toma Becherete. Dascăli și destine în slujba școlii românești”, ediția I, 16 februarie 2019

Sunt oameni și locuri care ni s-au așezat definitiv în minte și în suflet, care ne-au înfrumusețat cândva viața și pe care, oricâte valuri ale timpului vor fi trecut peste ele, nimic n-a reușit să le clintească măcar. Un astfel de om este dascălul nostru, acela care... citește mai mult

Precizări privind organizarea şi desfășurarea Olimpiadei naționale de limba şi literatura română clasele IX—XII

 Olimpiada națională de limba și literatura română se desfășoară pe niveluri de clasă/de referință LiFT -2 și se adresează atât elevilor din învățământul public, cât și acelora din învățământul confesional și particular.  Olimpiada de limba și literatura română se... citește mai mult

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (clasele V-VIII)

Olimpiada se desfășoară pe două secțiuni: • SECȚIUNEA A – Limba și literatura română • SECȚIUNEA B – Lectura ca abilitate de viață (pe două niveluri conform Cadrului european de referinţă LiFT-2, privind studiul literaturii în învăţământul secundar, elaborat în... citește mai mult

Precizări privind organizarea și desfășurarea Concursului național interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie (clasele a V-a – a XII-a) CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ

Tematica acestui concurs se circumscrie genericului Frumuseţea sacră a lumii, competiţia desfăşurându-se pe două secțiuni (gimnaziu și liceu), cu câte două niveluri fiecare, după cum urmează: Secțiunea Gimnaziu: nivelul claselor a V-a – a VI-a: Creația ca dar al... citește mai mult