,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a

Inspectoratul Școlar Județean Gorj şi Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează ,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a, în perioada 09-11 mai 2019.
Activităţile evenimentului ,,Târgul de Oferte Educaţionale” se vor desfăşura astfel:

  • În perioada 09-10 mai 2019 în centrele TOE organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal din afara municipiului Tg-Jiu (vezi anexa 1);
  • În data de 11.05.2019 în incinta Shopping City Târgu Jiu, în intervalul orar 1200 -1800.

În cadrul acestui eveniment, într-un spaţiu adecvat amenajării standului de prezentare şi vizitării acestuia de către elevii de clasa a VIII-a din judeţul Gorj, unităţile de învăţământ liceal îşi vor prezenta ofertele educaţionale pentru anul şcolar 2019-2020, într-un mod cât mai original şi atractiv pentru vizitatori. Gazdele standului vor fi cadre didactice şi elevi de liceu, care vor desfăşura o serie de activități demonstrative, specifice meseriilor/ specializărilor/ calificărilor profesionale din oferta educațională a unităţii de învăţământ pe care o reprezintă. Coordonatorul activităţilor desfăşurate în cadrul Centrelor TOE va fi profesorul consilier şcolar sau coordonatorul de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, în unităţile de învăţământ liceal în care nu este normat un astfel de post.
Precizăm că Shopping City Tg-Jiu va asigura doar spaţiul necesar amenajării standurilor de prezentare, resursele materiale şi informaţionale vor fi pregătite de către fiecare unitate de învăţământ liceal (pliante, broşuri, bannere, masă, activităţile extraşcolare, performanţele obţinute de elevi în diverse concursuri şi competiţii etc).
<p align=”justify”>Amenajarea standului în interiorul Shopping City Târgu Jiu se va face în intervalul orar 1000-1200 . Deschiderea evenimentului va avea loc la ora 1200, iar cei interesaţi vor putea vizita standurile cu ofertele educaţionale până la ora 1800

Arhive

Articole Recente

Concurs Geo-Informatica

Concursul Geo-Informatica se adresează elevilor care studiază geografia și informatica (clasele IX-XII). Etapa județeană se va desfășura în data de 05.05.2018 la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Tg Jiu. Regulamentul specific poate fi consultat aici Fișa de înscriere poate fi descărcată de aici

Activități ale cercurilor metodice ale profesorilor de limba și literatura română(liceu)

Marți, 24.04.2018, începând cu ora 9,00, la Colegiul Național„George Coșbuc” din Motru, se vor desfășura activitățile Cercului pedagogic coordonat de doamna prof.dr. ELENA ROATĂ. Marți, 8.05.2018, începând cu ora 9,00, la Colegiul Tehnic Mătăsari, se vor desfășura activitățile Cercului pedagogic coordonat de doamna prof.dr. LUMINIȚA...

Concursul de chimie pentru liceele tehnologice”Petru Poni”

Sâmbătă, 28.04.2018, se desfășoară la Colegiul Tehnic Nr.2, Tg.Jiu, Concursul de Chimie pentru liceele tehnologice "Petru Poni". Cu informații privind ora de desfășurare revin pe adresele electonice ale profesorilor îndrumători. Baza de date se transmite conform anexei din metodologia de defășurare a concursului până luni, 23.04.2018, pe adresa...

Concursul Național de Geografie ”TERRA” – etapa județeană

Etapa județeană a Concursului Național de Geografie ”TERRA” (clasele V – VII) se va desfășura în data de 14.04.2018, ora 10.00, la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu. Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,00 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev. Elevii participanți vor fi însoțiți de profesori desemnați de instituția...

Concurs Național de comunicări științifice pentru elevii din clasele cu profil tehnic ,,Triada Resurse-Reciclare-Recondiționare”

Concursul Național de comunicări științifice pentru elevii din clasele cu profil tehnic ,,Triada Resurse-Reciclare-Recondiționare” se va desfășura sâmbătă, 12 mai 2018, la Liceul Energetic Târgu Jiu. Concursul, aflat la a X-a ediție, este inclus în OMEN 3076/17.01. 2018, Anexa 6 Lista Concursurilor școlare ce se vor organiza și desfășura la nivel...

Concurs județean de interpretare vocală și instrumentală „Plaiuri Gorjenești”

Concursul județean de interpretare vocală și instrumentală „Plaiuri Gorjenești” se va desfășura la Liceul Tehnologic „G-ral C-tin Șandru” din Bilta comuna Runcu în data de 31 martie 2018 după următorul program : ora 10:00 - Secțiunea Muzică populară vocală (inclusiv grupuri) ora 12:00 - Secțiunea Muzică ușoară vocală ora 13:00 - Secțiunea Muzică...