,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a

Inspectoratul Școlar Județean Gorj şi Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează ,,Târgul de Oferte Educaţionale”- ediţia a XIX-a, în perioada 09-11 mai 2019.
Activităţile evenimentului ,,Târgul de Oferte Educaţionale” se vor desfăşura astfel:

  • În perioada 09-10 mai 2019 în centrele TOE organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal din afara municipiului Tg-Jiu (vezi anexa 1);
  • În data de 11.05.2019 în incinta Shopping City Târgu Jiu, în intervalul orar 1200 -1800.

În cadrul acestui eveniment, într-un spaţiu adecvat amenajării standului de prezentare şi vizitării acestuia de către elevii de clasa a VIII-a din judeţul Gorj, unităţile de învăţământ liceal îşi vor prezenta ofertele educaţionale pentru anul şcolar 2019-2020, într-un mod cât mai original şi atractiv pentru vizitatori. Gazdele standului vor fi cadre didactice şi elevi de liceu, care vor desfăşura o serie de activități demonstrative, specifice meseriilor/ specializărilor/ calificărilor profesionale din oferta educațională a unităţii de învăţământ pe care o reprezintă. Coordonatorul activităţilor desfăşurate în cadrul Centrelor TOE va fi profesorul consilier şcolar sau coordonatorul de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, în unităţile de învăţământ liceal în care nu este normat un astfel de post.
Precizăm că Shopping City Tg-Jiu va asigura doar spaţiul necesar amenajării standurilor de prezentare, resursele materiale şi informaţionale vor fi pregătite de către fiecare unitate de învăţământ liceal (pliante, broşuri, bannere, masă, activităţile extraşcolare, performanţele obţinute de elevi în diverse concursuri şi competiţii etc).
<p align=”justify”>Amenajarea standului în interiorul Shopping City Târgu Jiu se va face în intervalul orar 1000-1200 . Deschiderea evenimentului va avea loc la ora 1200, iar cei interesaţi vor putea vizita standurile cu ofertele educaţionale până la ora 1800

Arhive

Articole Recente

Numirea prin detașare în interesul învățământului în funcțiile vacante sau temporar vacante de director și director adjunct

Posturile vacante și temporar vacante de director și director adjunct pentru anul școlar 2019-2020 se vor ocupa în baza Procedurii operaționale , aprobată în Consiliul de administrație al ISJ Gorj din data de 30.07.2019.            În conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea...

Anunț

Contestațiile în urma Concursului Național 2019 pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Gorj in data de 23.07.2019, din momentul afișării rezultatelor până la ora 21,00 și în data de 24.07.2019, între orele 8.00 - 15,00. Contestația va fi...

Definitivat – 2019

Proba scrisă din cadrul examenului de definitivare în învățământ se va desfășura miercuri, 24 iulie 2019 la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Tg Jiu. ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN CENTRUL DE EXAMEN LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI  NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - SESIUNEA   2019 SE FACE ÎN INTERVALUL  8.00-8.45, PE BAZA ACTULUI DE...